Czego szukasz?

Tabliczka mnożenia bez tajemnic, czyli jak nauczyć dziecko mnożyć? Poradnik rodzica

Tabliczka mnożenia bez tajemnic, czyli jak nauczyć dziecko mnożyć? Poradnik rodzica

Tabliczka mnożenia to jedna z najważniejszych umiejętności matematycznych, która przyda się Twojemu dziecku przez całe życie. Pomoże nie tylko lepiej radzić sobie z zadaniami i problemami matematycznymi, ale także rozwijać umysł i pamięć. Nauka mnożenia może być jednak trudna i nużąca, jeśli nie będzie prowadzona w odpowiedni sposób. Jeśli zastanawiasz się, jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia – dobrze trafiłaś! Niedawno przechodziłam przez to samo – zebrałam swoje doświadczenia, by przygotować poradnik, jak to zrobić w prosty i przyjemny sposób.

Dlaczego warto nauczyć dziecko tabliczki mnożenia?

Tabliczka mnożenia to nie tylko zestaw liczb, które trzeba zapamiętać. To także klucz do zrozumienia i opanowania matematyki, która jest nieodłączną częścią naszego życia. Nauka tabliczki mnożenia ma wiele korzyści dla rozwoju dziecka, zarówno intelektualnego, jak i emocjonalnego.

Oto trzy główne powody:

Tabliczka mnożenia to podstawa matematyki

Matematyka to nie tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. To także wiele innych dziedzin, takich jak geometria, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka czy analiza danych. Wszystkie te dziedziny wymagają znajomości tabliczki mnożenia, która ułatwia obliczenia i rozumowanie. Dziecko, które zna tabliczkę mnożenia, ma łatwiej w nauce matematyki na wyższych poziomach i może szybciej i sprawniej rozwiązywać różne zadania i problemy. Znajomość tabliczki mnożenia pomaga także w nauce innych przedmiotów, takich jak fizyka, chemia, biologia czy informatyka.

Tabliczka mnożenia rozwija umysł i pamięć dziecka

Nauka tabliczki mnożenia to nie tylko kwestia zapamiętywania liczb. To także kwestia zrozumienia zasad i wzorów, które rządzą matematyką. Nauka tabliczki mnożenia stymuluje umysł dziecka i rozwija jego zdolności poznawcze, takie jak:

 • Pamięć: Dziecko uczy się zapamiętywać i odtwarzać różne fakty i informacje.
 • Koncentracja: Dziecko uczy się skupiać uwagę na zadaniu i ignorować rozpraszające bodźce.
 • Logika: Dziecko uczy się analizować i wnioskować na podstawie danych i zasad.
 • Kreatywność: Dziecko uczy się tworzyć i odkrywać nowe wzory i zależności.

Tabliczka mnożenia ułatwia rozwiązywanie zadań i problemów

Nauka tabliczki mnożenia to nie tylko kwestia opanowania matematyki. To także kwestia radzenia sobie z różnymi zadaniami i problemami, które napotykamy w codziennym życiu. Nauka tabliczki mnożenia pomaga dziecku w rozwiązywaniu takich kwestii, jak:

 • Planowanie: Dziecko uczy się wyznaczać cele i priorytety, np. ile czasu potrzebuje na wykonanie zadania domowego lub ile pieniędzy musi zaoszczędzić na zakup zabawki.
 • Organizacja: Dziecko uczy się porządkować i klasyfikować informacje, np. jak posegregować ubrania w szafie lub jak ułożyć książki na półce.
 • Decydowanie: Dziecko uczy się podejmować wybory i oceniać konsekwencje, np. czy lepiej kupić lody czy batonik lub czy lepiej pojechać rowerem czy autobusem.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Dziecko uczy się negocjować i szukać kompromisu, np. jak podzielić ciastko między rodzeństwem lub jak ustalić zasady gry z kolegami.

Kiedy zacząć naukę tabliczki mnożenia?

Nie każde dziecko w tym samym wieku jest gotowe do nauki i nie należy go do tego zmuszać ani porównywać z innymi. Nauka tabliczki mnożenia powinna być dostosowana do możliwości i potrzeb dziecka, a nie do sztywnych norm i oczekiwań. W przeciwnym razie może to spowodować frustrację, niechęć i opór dziecka, a także utrudnić mu dalszą edukację. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

Gotowość dziecka do nauki tabliczki mnożenia

 • Rozwój mózgu: Mózg dziecka rozwija się stopniowo i osiąga pełną dojrzałość dopiero w wieku dorosłym. Niektóre obszary mózgu odpowiedzialne za matematykę, takie jak kora ciemieniowa (odpowiedzialna za liczenie i przestrzeń) i kora przedczołowa (odpowiedzialna za planowanie i kontrolę), są szczególnie aktywne w wieku 6-7 lat. Jednak inne obszary mózgu, takie jak hipokamp (odpowiedzialny za pamięć) i ciało migdałowate (odpowiedzialne za emocje), rozwijają się dłużej i są niezbędne do efektywnej nauki tabliczki mnożenia.
 • Rozwój myślenia matematycznego: Myślenie matematyczne to zdolność do operowania liczbami, symbolami, wzorami i zasadami matematycznymi. Myślenie matematyczne rozwija się stopniowo wraz z wiekiem i doświadczeniem dziecka. Zwykle dziecko zaczyna rozumieć pojęcia ilości, porównania, kolejności i równości około 4 roku życia. Następnie dziecko zaczyna rozumieć pojęcia dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia około 5-6 roku życia. Na koniec dziecko zaczyna rozumieć pojęcia ułamków, procentów, proporcji i rachunku algebraicznego około 7-8 roku życia.
 • Poziom zainteresowania matematyką i motywacji: Matematyka wymaga również zainteresowania tym przedmiotem i motywacji do jego nauki. Dziecko musi chcieć uczyć się matematyki i czerpać z tego satysfakcję. Zainteresowanie matematyką i motywacja do nauki są kształtowane przez wiele czynników, takich jak: osobowość dziecka, temperament, preferencje, style uczenia się, doświadczenia z matematyką, postawa rodziców i nauczycieli, atmosfera w domu i w szkole, dostępność i jakość materiałów do nauki.

Znaczenie wieku i etapu rozwoju dziecka

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, kiedy zacząć naukę tabliczki mnożenia. Każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim własnym tempie. Niektóre dzieci są gotowe do nauki wcześniej, a niektóre później. Nie ma też jednej uniwersalnej metody nauczenia dziecka tabliczki mnożenia. Każda metoda ma swoje zalety i wady, a także wymaga różnego stopnia zaangażowania i wsparcia ze strony rodziców i nauczycieli. Dlatego ważne jest, aby dostosować czas i sposób nauki tabliczki mnożenia do wieku i etapu rozwoju dziecka.

Zwykle dzieci zaczynają uczyć się tabliczki mnożenia w wieku 6-8 lat, czyli na początku edukacji szkolnej. Jest to czas, kiedy dzieci mają już pewne podstawy matematyczne, takie jak liczenie, dodawanie i odejmowanie. W tym okresie dzieci przechodzą również z myślenia konkretnego do myślenia abstrakcyjnego, co jest niezbędne do zrozumienia pojęcia mnożenia. Jest to także czas, kiedy dzieci są ciekawe świata i chętne do nauki nowych rzeczy.

Jednak nie oznacza to, że dzieci nie mogą uczyć się tabliczki mnożenia wcześniej lub później. Niektóre dzieci mogą być gotowe do nauki tabliczki mnożenia już w wieku 4-5 lat, jeśli wykazują duże zainteresowanie liczbami i matematyką. W takim przypadku można wprowadzać dziecko w świat tabliczki mnożenia poprzez zabawę i kreatywność, np. poprzez śpiewanie piosenek, rysowanie obrazków lub układanie puzzli. Niektóre dzieci mogą potrzebować więcej czasu na naukę tabliczki mnożenia i dopiero w wieku 9-10 lat osiągnąć pełną biegłość w tabliczce mnożenia i będą potrzebować dodatkowego wsparcia i zachęty. W takim przypadku można pomóc dziecku w nauce tabliczki mnożenia poprzez powtarzanie i zapamiętywanie, np. poprzez recytowanie, pisanie, powtarzanie lub odsłuchiwanie.

Zasady i warunki sprzyjające nauce tabliczki mnożenia

Niezależnie od tego, kiedy zaczynamy naukę tabliczki mnożenia, ważne jest, aby przestrzegać kilku zasad i warunków, które sprzyjają tej nauce. Niektóre z nich to:

 • Indywidualne tempo i styl uczenia się: Każde dziecko uczy się w swoim własnym tempie i stylu. Nie należy więc narzucać dziecku zbyt szybkiego lub zbyt wolnego tempa nauki, ani zbyt łatwych lub zbyt trudnych zadań. Należy także uwzględniać preferencje dziecka co do sposobu uczenia się, np. czy dziecko lubi uczyć się słuchowo, wzrokowo, kinestetycznie czy mieszanie.
 • Pozytywna atmosfera i emocje: Nauka tabliczki mnożenia powinna być przyjemna i ciekawa dla dziecka. Nie należy więc wywierać na dziecko presji, krytykować go, porównywać z innymi lub karcić za błędy. Należy natomiast chwalić dziecko za postępy, zachęcać do próbowania, doceniać jego wysiłek i cieszyć się z sukcesów.
 • Praktyczne zastosowanie i znaczenie: Nauka tabliczki mnożenia powinna być użyteczna i sensowna dla dziecka. Nie należy więc ograniczać się do suchych faktów i liczb, ale pokazywać dziecku, jak tabliczka mnożenia pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów i zadań z życia codziennego. Należy także wyjaśniać dziecku, co to jest mnożenie, jak działa i dlaczego jest ważne.

Jaką metodę wybrać do nauki tabliczki mnożenia?

Każdy sposób ma wady i zalety strony, a także wymaga różnego poziomu zaangażowania i wsparcia ze strony rodziców i nauczycieli. Dlatego ważne jest, aby dobrać metodę do indywidualnych możliwości i preferencji dziecka, a także do celu i okoliczności nauki. W tym poradniku przedstawię Ci trzy główne rodzaje metod nauki tabliczki mnożenia, które możesz wykorzystać lub połączyć ze sobą. Oto one:

Metody oparte na powtarzaniu i zapamiętywaniu

Metody oparte na powtarzaniu i zapamiętywaniu to najstarsze i najbardziej znane metody nauki tabliczki mnożenia. Polegają one na wielokrotnym odtwarzaniu i utrwalaniu wyników mnożenia przez dziecko, np. poprzez recytowanie, pisanie, powtarzanie lub odsłuchiwanie. Metody te są skuteczne w zapamiętywaniu tabliczki mnożenia na dłuższy czas, ale nie pomagają w zrozumieniu zasady i znaczenia mnożenia. Metody te mogą być także nudne i monotonne dla dziecka, jeśli nie będą urozmaicone innymi formami nauki. Niektóre z metod opartych na powtarzaniu i zapamiętywaniu to:

 • Metoda tradycyjna: To metoda polegająca na recytowaniu tabliczki mnożenia przez dziecko w kolejności rosnącej lub malejącej, np. 2×1=2, 2×2=4, 2×3=6… lub 10×10=100, 10×9=90, 10×8=80… To metoda prosta i łatwa do zastosowania, ale może być nużąca i nieefektywna dla dziecka, jeśli nie będzie połączona z innymi metodami.
 • Metoda palcowa: To metoda polegająca na pokazywaniu wyników mnożenia przez dziecko za pomocą palców rąk. To metoda zabawna i kreatywna, która pomaga dziecku w zapamiętywaniu tabliczki mnożenia od 1 do 10. To metoda ograniczona i niepraktyczna dla dziecka, jeśli chce nauczyć się tabliczki mnożenia powyżej 10.

Jak urozmaicić naukę?

Metody oparte na zrozumieniu i odkrywaniu

Metody oparte na zrozumieniu i odkrywaniu to nowoczesne i innowacyjne metody nauki tabliczki mnożenia. Polegają one na wyjaśnianiu i pokazywaniu dziecku zasady i wzorów, które rządzą mnożeniem, np. poprzez rysowanie, układanie lub rozkładanie figur geometrycznych. Metody te są skuteczne w zrozumieniu zasady i znaczenia mnożenia, ale nie pomagają w zapamiętaniu tabliczki mnożenia na dłuższy czas. Metody te mogą być także trudne i skomplikowane dla dziecka, jeśli nie będą dostosowane do jego poziomu umiejętności.

Niektóre z metod opartych na zrozumieniu i odkrywaniu to:

metoda geometryczna i metoda algebraiczna

 • Metoda geometryczna: To metoda polegająca na rysowaniu lub układaniu figur geometrycznych przez dziecko, które reprezentują wyniki mnożenia, np. kwadratów, prostokątów lub trójkątów. To metoda ciekawa i wizualna, która pomaga dziecku w zrozumieniu zasady i znaczenia mnożenia. To także metoda wymagająca i czasochłonna dla dziecka, jeśli nie będzie wspomagana innymi metodami.
 • Metoda algebraiczna: To metoda polegająca na rozkładaniu lub składaniu liczb przez dziecko, które reprezentują wyniki mnożenia, np. poprzez dodawanie, odejmowanie lub dzielenie. Taka metoda jest logiczna i analityczna, która pomaga dziecku w zrozumieniu zasady i znaczenia mnożenia. Jest także metodą zaawansowaną i abstrakcyjną dla dziecka, jeśli nie będzie ułatwiona innymi metodami.

Metody oparte na zabawie i kreatywności

Metody oparte na zabawie i kreatywności to najnowsze i najbardziej atrakcyjne metody nauki tabliczki mnożenia. Polegają one na wykorzystywaniu różnych form i środków artystycznych przez dziecko, które pomagają w zapamiętywaniu tabliczki mnożenia, np. poprzez śpiewanie, rymowanie, malowanie lub kolorowanie. Metody te są skuteczne w zapamiętywaniu tabliczki mnożenia na dłuższy czas, ale nie pomagają w zrozumieniu zasady i znaczenia mnożenia.

Niektóre z metod opartych na zabawie i kreatywności to:

metoda wierszykowa i metoda kolorowankowa

 • Metoda wierszykowa: To metoda polegająca na śpiewaniu lub recytowaniu wierszyków przez dziecko, które zawierają wyniki mnożenia, np. “Dwa razy dwa to cztery, dwa razy trzy to sześć…” To metoda zabawna i melodyjna, która pomaga dziecku w zapamiętywaniu tabliczki mnożenia. To także metoda ograniczona i nieprecyzyjna dla dziecka, jeśli nie będzie poprawiana innymi metodami.
 • Metoda kolorowankowa: To metoda polegająca na malowaniu lub kolorowaniu obrazków przez dziecko, które zawierają wyniki mnożenia, np. kwiatków, zwierzątek lub samochodów. Taka metoda jest interesująca i estetyczna, która pomaga dziecku w zapamiętywaniu tabliczki mnożenia.

Jak wspierać dziecko w nauce tabliczki mnożenia?

Nauka tabliczki mnożenia to nie tylko kwestia metody, ale także wsparcia. Rodzice i nauczyciele odgrywają kluczową rolę w pomaganiu dziecku w nauce tabliczki mnożenia i utrzymywaniu jego zainteresowania i motywacji. Wsparcie to powinno być dostosowane do indywidualnego tempa i stylu uczenia się dziecka, a także do jego potrzeb i preferencji. Powinno być także pozytywne, ciepłe i zachęcające. Oto kilka praktycznych porad, jak wspierać dziecko w nauce tabliczki mnożenia:

Wspólne rozwiązywanie zadań i gier

Nauka tabliczki mnożenia wymaga wspólnego rozwiązywania zadań i gier. Wspólne rozwiązywanie zadań i gier to sytuacja, w której dziecko i dorosły ćwiczą tabliczkę mnożenia razem lub na zmianę, np. poprzez rozwiązywanie zadań, zagadek, rebusów, krzyżówek, sudoku lub memory.

Regularność i czas trwania zajęć

Nauka tabliczki mnożenia wymaga regularności i systematyczności. Dziecko powinno mieć codzienną okazję do ćwiczenia tabliczki mnożenia. Zajęcia z tabliczki mnożenia powinny być krótkie i częste, aby nie męczyć dziecka i nie zniechęcać go. Zajęcia warto dostosować do pory dnia i nastroju dziecka. Zwykle najlepszym czasem na zajęcia z tabliczki mnożenia jest poranek lub wieczór, kiedy dziecko jest spokojne i skoncentrowane. Zajęcia te powinny trwać od 5 do 15 minut, w zależności od wieku i umiejętności dziecka.

Dobór odpowiedniego materiału do nauki

Nauka tabliczki mnożenia wymaga odpowiedniego materiału do nauki. Materiał ten powinien być dostosowany do poziomu trudności i zainteresowań dziecka. Powinien być także różnorodny i atrakcyjny. Obejmować książki, karty, plakaty, płyty, aplikacje, gry, puzzle, kostki, liczydła lub internet. Materiał taki powinien zawierać zarówno zadania i problemy z mnożeniem, jak i zabawy i gry z mnożeniem.

Zachęcanie do samodzielnego ćwiczenia

Nauka tabliczki mnożenia wymaga zachęcania do samodzielnego ćwiczenia. Dziecko powinno mieć możliwość wyboru materiału do nauki według własnych upodobań i potrzeb. Swobodę decydowania o tempie i sposobie ćwiczenia a także poczucie satysfakcji z ćwiczenia. Dziecko można zachęcać do samodzielnego ćwiczenia poprzez:

 • Utworzenie kącika do nauki w domu lub w szkole, gdzie dziecko ma dostęp do różnych materiałów do nauki i może się nimi swobodnie posługiwać.
 • Umożliwienie dziecku wypożyczania lub kupowania materiałów do nauki z biblioteki, księgarni lub sklepu.
 • Ustalenie z dzieckiem celów i nagród związanych z ćwiczeniem, np. ilości prawidłowo rozwiązanych zadań mnożenia lub zdobycia certyfikatu lub odznaki.
 • Pochwalenie dziecka za postępy i wysiłek w nauce tabliczki mnożenia, np. poprzez pozytywne komentarze lub gesty.
 • Unikanie krytyki i nacisku na dziecko, np. poprzez porównywanie go z innymi lub wymuszanie ćwiczenia.

Polecane posty

Najlepsze seriale Netflix

Najlepsze seriale Netflix

zaburzenia integracji sensorycznej

Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej?

Ojciec moich dzieci nie pomaga mi w domu!

Ojciec moich dzieci nie pomaga mi w domu!

Najciekawsze gry dla 2 latków - TOP 10

Najciekawsze gry dla 2 latków – TOP 10

Park rozrywki Playmobil - Dziecięca Mapa Świata

Park rozrywki Playmobil – Dziecięca Mapa Świata

Mogą Cię zainteresować

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments